Hlavní obsah stránky

Vernisáž výstavy SKUTEČNOST KRÁSNÁ A DRAMATICKÁ

Fotogalerie Vernisáž výstavy SKUTEČNOST KRÁSNÁ A DRAMATICKÁ - portrét

Kdy: 28. 4. 2022 od 17:00

Kde: výstavní síň v přízemí

Co: výstava

Dovolujeme si Vás pozvat na první výstavu v nové výstavní síni Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje (GASK) jsme jako první výstavu symbolicky připravili výběr z dosud nikdy nevystavených drobných kreseb kladenských rodaček, významných osobností české výtvarné scény 50. a 60. let minulého století, dvojčat Květy (1922-1998) a Jitky (1922-2011) Válových.

Skutečnost krásná a dramatická

Kladenská tematika v kresbách Květy a Jitky Válových ze 40. let 20. století

(Pozůstalost autorek ze sbírek GASK – Galerie Středočeského kraje)

28. 4. – 26. 6. 2022

Kurátor: Richard Drury (GASK)

Sestry-dvojčata Květa (1922–1998) a Jitka (1922–2011) Válovy patří k nejdůležitějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s těžkým údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako humanistická symbolika zobecněných figur. U díla sester Válových lze mluvit o jednotě vytvořené ze dvou odlišných a přitom bytostně spjatých osobností – známé pod označením „jedna duše ve dvou tělech“. Aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět i obsahům díla té druhé.

Výstava Skutečnost krásná a dramatická se koná u příležitosti 100. výročí narození sester Válových. Souvisí s tím, že v říjnu roku 2021 dědička Marie Vydrová laskavě darovala do sbírek GASK pozůstalost sester Válových (kresby, skicáky, grafiky i grafické matrice), která byla dosud uložena v jejich domě v Kladně. Tento jedinečný materiál představuje cenný vhled do důvěrného „myšlenkového zázemí“ obou sester. GASK se nyní věnuje kompletnímu evidování, digitalizování a prezentování pozůstalosti spolu s jejím zpřístupněním na webových stránkách galerie.

Tato výstava je rámcově spojena s edukačním programem Dagmar Šubrtové v domě sester Válových v Kladně a s jejím soustavným projektovým připomínáním významu sester Válových v jejich rodném městě. Tato činnost má za cíl podporovat dlouhodobý záměr proměnit rodný dům sester Válových v živé centrum, pěstující širší povědomí o mimořádném díle a životě sester Válových. Zřizovatel GASK, Středočeský kraj, vstoupil do jednání o řešení osudu domu, čemuž má pomoci tato výstava i reprezentativní průřez dílem sester Válových Cesta předurčena osudem, plánovaný v GASK od letošního listopadu.

Výstava Skutečnost krásná a dramatická představuje v komorním výběru kresby Květy a Jitky Válových počínaje obdobím druhé světové války, kdy byly sestry totálně nasazeny v kladenské Poldovce. Výjevy z hornického prostředí, pravdivě ukazující těžké podmínky v dolech, jsou naprosto vzdálené dobové „dělnické heroizaci“. Zobrazují lidskou realitu bez příkras, přitom s citem pro náročnou (a mnohdy přímo nebezpečnou) práci, kterou horníci vykonávali. V tělesných pohybech postav horníků a v opěrných konstrukcích, v nichž se pohybují, lze spatřit zárodky psychického náboje i kompozičního řešení pozdějších děl obou sester od 60. let 20. století. Další „mezní situací“ je nemocniční operační sál, taktéž vnímaný jako aréna, kde se bojuje o lidské bytí. Jistým „bukolickým“ protipólem k těmto tématům jsou pohledy na sbírání chmelu, které však také příznačně ukazují figurální souhru vymezenou konstrukcemi chmelových tyčí. Za všemi těmito náměty se rozprostírá černá krajina Kladenska, která ač zjizvená, není humanitou opuštěná.

www.svkkl.cz

www.gask.cz

www.dumvalovek.cz