Hlavní obsah stránky

Virtuální univerzita třetího věku – Dějiny oděvní kultury III.

Fotogalerie Virtuální univerzita třetího věku – Dějiny oděvní kultury III.

Kdy: 3. 10. 2022 od 10:00

Kde: velká studovna

Co: vzdělávání

Též občas s nostalgií vzpomínáte na školní léta? Máte chuť se vzdělávat a učit se novým věcem? Přijďte usednout do lavic s námi.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je mimo jiné také konzultačním střediskem Virtuální univerzity třetího věku!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze otevíráme již osmý studijní semestr:

Dějiny oděvní kultury III.

V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

Přednášky budou probíhat v prostorách velké studovny / případně on-line v následujících termínech: 

 • 3. 10.
 • 17. 10.
 • 31. 10.
 • 14. 11.
 • 28.11.
 • 12.12.

Přednášky budou přístupné do konce zimního semestru.
 

Výukový garant: Ing. Petr Tylínek 

Osnova přednášek:

 • Blíží se 1. světová krize

  • I v nesnadné době blížícího se nebezpečí 1. světové války se módní tvůrci snaží nejen navázat na končící Secesi, ale také připravují půdu pro nové umělecké směry. Pořádají se světové výstavy, kde si vyměňují informace a zakládají krejčovská sdružení.

 • Zlatá 20. léta a krizí ovlivněná léta 30. Léta

  • 20. a 30. jsou již plně ve znamení modernizace životního stylu, očištění od zbytečné zdobnosti. I móda využívá nové myšlenky a principy v duchu kubismu, Art Deca či futurismu. Tvůrci jako Gabriela Chanelová,či Elsa Schiaparelliová představují nové moderní a hravé směry již fukčního a praktického odívání.

 • Módní salony a osobnosti

  • Nezanedbatelným dílem k šíření evropské módy přispívaly i naše módní salóny. Představíme si několik z nich. Prohlédneme si modely domu Podolská, Rosenbaum, Mimi a dalších. Škoda, že se nepodařilo je uchovat pro dnešní dny.

 • 40. a 50. léta jako doba válečná a mírová

  • Léta poválečná jsou spojená s nedostatkem materiálů. Přichází Christian Dior, aby obnovil krásu ženského těla formovaného korzetem. Vrací se ženská elegance, vládnou siluety podle písmen abecedy.

 • Energií nabitá 60. a 70. léta

  • Uvolněná léta 60. reagují nejen na Válku ve Vietnamu, vzniká hnutí Hippies, rozvoj ručních technik, inspirace Orientem, ale také na vzlet 1. kosmonauta J. Gagarina. Kosmický program přináší nové netradiční materiály a siluety.

 • 80. a 90. léta spojená s obavami z nového tisíciletí

Přihlašovat se je možné do  27. 9. 2022 na pracovišti informačních služeb v prvním patře. 

Komu je kurz určen? 

 • občanům České republiky:
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
 • invalidním důchodcům (bez rozdílu věku)

Jak se studuje?

 • výuka v tomto semestru probíhá kombinovaně dle preferencí studentů, tzn. osobními setkáními, či formou on-line
 • při on-line studiu si studenti sami spouští uvolněnou přednášku ze stránky e-senior.czu.cz
 • po každé přednášce následuje vypracování testu k ověření pochopení celého výkladu    
 • výukové materiály ke kurzům jsou během semestru kdykoli přístupné přes internet (vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělováno na základě písemné přihlášky)
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností proběhne pro všechny studenty Závěrečný seminář, na kterém obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po úspěšném absolvování 6 semestrů (kurzů) je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku  
 • je možné být registrován pouze v jednom konzultačním středisku a studovat v jednom kurzu
 • pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek (studentům bez potřebného technického zázemí můžeme po domluvě poskytnout v naší knihovně počítač i konzultační pomoc)

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru: 

 • vyplnění přihlášky a uhrazení studijního poplatku 460 Kč před zahájením kurzu
 • min. 80% účast na výuce (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • minimálně jednou úspěšné vypracování testu za každou z přednášek (5 bodů z 10, počet opakování není omezen)
 • úspěšné vypracování závěrečného testu (10 bodů z 24, pět možností opakování)
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz


Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť student nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Bližší informace na: mikulenkova@svkkl.cz, tel: 725 962 297 

Kapacita kurzu: neomezená. 

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.