Hlavní obsah stránky

Virtuální univerzita třetího věku – Buddhistické umění Indie

Fotogalerie Virtuální univerzita třetího věku – Buddhistické umění Indie - portrét PRÁVĚ PROBÍHÁ

Kdy: 6. 2. 2023 od 10:00 - 17. 4. 2023 do 11:30

Kde: velká studovna

Co: vzdělávání

Též občas s nostalgií vzpomínáte na školní léta? Máte chuť se vzdělávat a učit se novým věcem? Přijďte usednout do lavic s námi.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je mimo jiné také konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze otevíráme již devátý studijní semestr:

Buddhistické umění Indie

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě.

Přednášky budou probíhat on-line. Pro přihlášené studenty budou uvolňovány dle harmonogramu ČZU v následujících termínech: 

 • 6. 2.
 • 20. 2.
 • 6. 3.
 • 20. 3.
 • 3. 4.
 • 17. 4.

vždy od 10:00 do 11:30 ve velké studovně v 1. patře knihovny

Přednášky budou přístupné do konce letního semestru.

Výukový garant: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Osnova přednášek

 • Nejstarší památky - sloupy a stúpy
 • Cesta k dokonalosti - hledání těla a tváře Buddhy
 • Staré jeskynní svatyně a kláštery
 • Plastika a malba v Adžantě
 • Od jeskyní k volně stojící architektuře
 • Soumrak buddhismu v Indii a jeho obrození

 

Komu je kurz určen? 

 • občanům České republiky:
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
 • invalidním důchodcům (bez rozdílu věku)

Jak se studuje?

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku (studovna v SVK v Kladně) 1x za 14 dní
 • studium vede vyškolený tutor
 • studenti v kolektivu sledují přednášku, kterou tutor pouští na plátno
 • po každé přednášce následuje řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma
 • test již studenti vypracují samostatně doma
 • výukové materiály ke kurzům jsou během semestru kdykoli přístupné přes internet (vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělováno na základě písemné přihlášky)
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností proběhne pro všechny studenty Závěrečný seminář, na kterém obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po úspěšném absolvování 6 semestrů (kurzů) je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku  
 • je možné být registrován pouze v jednom konzultačním středisku a studovat jeden kurz nebo souběžně dva kurzy
 • pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek (studentům bez potřebného technického zázemí můžeme po domluvě poskytnout v naší knihovně počítač i konzultační pomoc)

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru: 

 • vyplnění přihlášky a uhrazení studijního poplatku 460 Kč před zahájením kurzu
 • min. 80% účast na výuce (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • minimálně jednou úspěšné vypracování testu za každou z přednášek (5 bodů z 10, počet opakování není omezen)
 • úspěšné vypracování závěrečného testu (10 bodů z 24, pět možností opakování)
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť student nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Bližší informace na: mikulenkova@svkkl.cz, tel: 725 962 297 

Kapacita kurzu: 15 osob

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.