Hlavní obsah stránky

Duben 2016

Seznam článků

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Virtuální polytechnická knihovna: nové služby a výzva ke spolupráci

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) je v současné době nejvyužívanějším systémem dodávání dokumentů v elektronické i tištěné formě v České republice. Vznikla původně jako iniciativa technicky zaměřených knihoven a úspěšně navázala na projekt Integrované virtuální knihovny (INVIK), který byl spuštěn v roce 1997 jako vůbec první aplikace pro reprografické a meziknihovní služby s moduly pro poskytování digitálních kopií z tištěných dokumentů a pro účtování těchto služeb.

ROZHOVOR S PhDr. DANOU KALINOVOU, výkonnou ředitelkou společnosti Svět knihy

Při představování knižních akcí a festivalů nelze opomenout veletrh Svět knihy v Praze. Již tradičně jsme se obrátili na Danu Kalinovou, aby nám přiblížila letošní program a nalákala nás k návštěvě již 22. ročníku tohoto našeho nejznámějšího knižního veletrhu, který proběhne ve dnech 12. až 15. května 2016.

ROI: šťastné číslo pro knihovnu v praxi

Městská knihovna v Praze uspořádala ve spolupráci s Univerzitou Pardubice loni na podzim odborné semináře a workshopy, které se věnovaly problematice ROI (návratnost investic) v knihovnách. Už znáte své „šťastné“ číslo? Jak tuto znalost využijete (a komu to spočítáte)? Byl pro vás a vaši knihovnu seminář a workshop přínosem? požádali jsme několik účastníků o zpětnou vazbu před další sérií těchto akcí.

Z OBÁLKY

Bibliobus Oskar - pojízdná knihovna Městské knihovny v Praze

Nechť listy tohoto katalogu samy ukáží… 200 let knihovnictví v Karlových Varech

Původní budova Krajské knihovny Karlovy Vary (a jejích předchůdkyň) sloužila čtenářům od roku 1935 do roku 2005. V prosinci 2015 oslavila knihovna 10. výročí své činnosti v nové budově ve Dvorech. Její vedení se rozhodlo pohlédnout hodně zpátky, až k samým počátkům karlovarského knihovnictví, a uspořádat výstavu s názvem 200 let knihovnictví v Karlových Varech.

Z KNIHOVNICKÝCH STATISTIK: Kulturní a vzdělávací akce v knihovnách

S novou rubrikou se budeme setkávat jednou za dva měsíce – tematicky zacílí vždy na konkrétní údaj zjišťovaný ve statistickém výkaze. Záměrem je přiblížit knihovnám správné vykazování, vyjasnit případné problémy, dále také ukázat, jak si stojí knihovny na celorepublikové úrovni, v jakých objemech se celková čísla pohybují a zda mají v časovém horizontu klesající či stoupající tendenci. V tomto úvodním příspěvku se budeme věnovat tématu Kulturní a vzdělávací akce v knihovnách.

Akvizice v uplynulém roce. Jubilejní 25. celostátní akviziční seminář

Akvizitéři se tentokrát sešli 8. října 2015 v krásné historické budově bývalého augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Jak se budí knihovny: O spolupráci ze všech stran

JEDENÁCTERO POHÁDEK O PUBLIC RELATIONS: Pohádka třetí

Vím, s kým chci mluvit a co mu říct. Teď už jen: jak?

RECENZE: Polská bohemistka oživuje odkaz české nonkonformní spisovatelky

Militzová, Anna. Ani víru, ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse. Příběh Jany Černé. 1. vydání. Olomouc: Burian a Tichák, 2015. 152 stran.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA… V Lounech znají recept

Knižnica pre mládež mesta Košice. Ojedinelý projekt s šesťdesiatročnou históriou

Knižnica slúži malým a mladým čitateľom už plných 60 rokov. Vznikla odčlenením od Krajskej ľudovej knižnice na základe rozhodnutia vtedajšieho krajského národného výboru. Tento krok bol pôvodne chápaný ako prvý k vzniku podobných inštitúcií vo vtedajšom Československu. Knižnica zostala napokon ojedinelá tak v Československej, ako neskôr aj v samostatnej Slovenskej republike.

VÁLKA WALKEROVÝCH ANEB JAK VYZRÁT NA LITERÁRNÍ WORKSHOPY

Knihovna jako líheň hrdinů

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Volunteering in the library aneb Spolupráce se zahraničními dobrovolníky v Severočeské vědecké knihovně v

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Kulinářské řádění v Městské knihovně Chodov

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – KVĚTEN

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Ve Švédsku vzniká nová strategie knihoven

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR