Hlavní obsah stránky

Květen 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Motivace zaměstnanců knihoven

V listopadu roku 2009 jsem se při pracovním workshopu organizovaným Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně setkala s řediteli, manažery knihoven a diskutovali jsme o tématu motivace zaměstnanců. Otázku, jak motivovat zaměstnance, si musí klást manažeři jakékoliv organizace, tedy i knihovny, je to jeden z důležitých problémů, který před nimi v praxi stojí. S motivací pak souvisí i celá řada dalších otázek. Například, jak získat a udržet pracovní úsilí a zájem zaměstnanců ve prospěch knihovny, jak lidi podnítit k hledání námětů, k inovacím služeb knihovny, ke zlepšování jejích procesů, jak získat nové zaměstnance pro práci v knihovně?

Když se knihovna zeptá

Městská knihovna v Praze uskutečnila v roce 2009 dva rozsáhlé výzkumy mezi svými čtenáři. V tomto a příštím čísle Čtenáře bychom je rádi představili. První výzkum se zaměřil na čtenáře, kteří málo využívají služeb knihovny, či je přestali využívat úplně...

Rozhovor s DĚVANOU PAVLÍKOVOU

Nebýt vévodkyně Zaháňské, nebyla by česká spisovatelka Božena Němcová…

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2010

Anketa hodnotících komisařů v krajském kole soutěže Vesnice roku

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)

Pilotní Březen - měsíc čtenářů

Ve dnech 1. až 31. března 2010 se v celé České republice uskutečnil první ročník Března - měsíce čtenářů (BMČ). Tuto novou akci vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a připojilo se k ní na 370 knihoven. Pilotní projekt navázal na Březen - měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen - měsíc internetu (akce posledních let), které probíhaly vždy s významnou účastí knihoven.

Malá mozaika Noci s Andersenem 2010

BIBLIOWEB 2010

Jak dopadla anekta SUK - Čteme všichni 2009?

PO KOM SE JMENUJE?

Knihovna Dr. Emanuela Bořického v Milíně

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Vymáhání pohledávek

ROVNÝ PŘÍSTUP

Slovo na úvod…

INSPO 2010

Stanislava Kulhánka znají bibliofilové a sběratelé exlibris

Z KNIHOVEN...

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

Dotaz: Jak se staví švédské knihovny k rozvoji dětského čtenářství?

Čtenář informuje

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Vlašim