Hlavní obsah stránky

EBSCOhost

Academic Search Complete

Databáze Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Jsou v ní k dispozici soubory PDF pokrývající období od roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF (s možností vyhledávání). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 400 periodik.

Přístup k databázi EBSCO - Academic Search Complete je realizovaný z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. V rámci projektu SCI - INFO je databáze přístupná ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, příspěvkové organizaci, v letech 2013 – 2019.

loga

Business Source Complete

Databáze Business Source Complete je světově uznávaná odborná obchodně zaměřená databáze poskytující špičkovou sbírku bibliografického a plnotextového obsahu. O komplexním rozsahu databáze svědčí mimo jiné indexování a abstrakty nejvýznamnějších odborných obchodně zaměřených periodik z období od roku 1886. K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 300 periodik.

European Views of the Americas: 1493 to 1750

Tato nová bibliografická databáze je cenným rejstříkem pro knihovny, badatele a jednotlivce, kteří se zajímají o evropská díla se vztahem k Americe. Společnost EBSCO Publishing vytvořila tento zdroj ve spolupráci s knihovnou John Carter Brown Library. Vychází z autoritativní bibliografie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750“, která je dobře známá a respektovaná učenci z celého světa. Databáze obsahuje více než 32 000 hesel a je komplexním průvodcem po tištěných záznamech o Americe, které byly napsány v Evropě před rokem 1750.

GreenFILE

Databáze GreenFILE obsahuje podložené informace o všech aspektech lidského působení na životní prostředí. Tato sbírka titulů ze sféry vědy, veřejné správy a obecného zájmu tematicky zahrnuje globální oteplování, „zelenou výstavbu“, znečištění, udržitelné zemědělství, obnovitelné zdroje energie, recyklaci aj. Tato databáze obsahuje indexování a abstrakty více než 384 000 záznamů a volně přístupné plné texty více než 4 700 záznamů.

Library, Information Science & Technology Abstracts

Databáze Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) poskytuje rejstřík více než 560 významných periodik, téměř 50 prioritních periodik a přibližně 125 výběrových periodik, včetně knih, výzkumných zpráv a sborníků. Mezi témata databáze patří knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, vyhledávání online informací, informační management a další. Časové pokrytí sahá až do poloviny šedesátých let..

eBook Collection (EBSCOhost)

Kolekce 3500 elektronických knih, polytematická databáze. Odborná literatura řady oborů i beletrie, převážně v angličtině. Záznamy elektronických knih jsou implementovány do online katalogu knihovny. Elektronické knihy je možné vyhledávat i po přihlášení registrovaného čtenáře ke katalogu knihovny v databázi eBook Collection – prolink EBSCO. Možnost studia online, knihy je možné si vypůjčit i offline. Podrobná informace je uvedena na www stránkách knihovny.

Databáze Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

Databáze Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) obsahuje plné texty   536  odborných periodik, publikovaných ve středoevropských a východoevropských zemích. Tato multioborová  vícejazyčná databáze pro vědu a výzkum  pokrývá široké spektrum oborů STM, a to včetně informatiky, techniky, biologie, zoologie, botaniky, chemie, medicíny, geologie, ekologie a dalších oborů.

Přístup k databázi EBSCO - Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) je realizovaný z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. V rámci projektu SCI - INFO je databáze přístupná ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, příspěvkové organizaci, v letech 2014 – 2019.

loga

Regional Business News

Tato databáze komplexně pokrývá plné texty regionálních obchodně zaměřených publikací. Databáze Regional Business News zahrnuje více než 80 regionálních obchodních publikací ze všech městských i venkovských oblastí USA. Kliknutím sem zobrazíte úplný seznam titulů. Kliknutím sem zobrazíte další informace.