Hlavní obsah stránky

Tématické kufříky pro malé čtenáře

Registrovaní čtenáři mohou využít služby zapůjčení tzv. tematických kufříků. Jedná se o kufříky se zábavně – vzdělávacím obsahem určené převážně předškolákům a dětem prvního stupně a jejich rodičům či prarodičům.

Každý kufřík je zaměřen na jedno určité téma (logopedie, dopravní výchova) a obsahuje kromě knih také didaktické pomůcky, hračky, společenské hry, jenž jsou přizpůsobeny věku a zájmu dětí. V katalogu je lze vyhledat jako tematický kufřík, dopravní výchova, logopedie.