Hlavní obsah stránky

Katalogy a databáze Národní knihovny

Národní knihovna ČR vytváří a spravuje následující databáze a katalogy:

NKC - Online katalog Národní knihovny ČR

Katalog obsahuje záznamy knih, časopisů, elektronických zdrojů ve fondu Národní knihovny ČR.

CNB - Česká národní bibliografie

Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících.

ANL - Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících

Souborná databáze obsahuje výběrově zpracované články a statě z novin, časopisů a sborníků, v malé míře i monografií, vydávaných na území České republiky. Báze ANL vzniká v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie.

SLK - Online katalog Slovanské knihovny

Katalog veřejně přístupné specializované knihovny pro obor slavistiky. Katalog obsahuje odborné bibliografie a publikace slavistické literatury.

KKL - Databáze knihovnické literatury

Katalog Knihovny knihovnické literatury, představuje v úplnosti českou a výběrově zahraniční knihovnickou literaturu. Obsahuje monografické, seriálové i analytické záznamy dokumentů od r. 1990.

SKC - Souborný katalog ČR, SKCP - Souborný katalog ČR - Seriály

Katalog obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a speciálních dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky.

AUT - Databáze národních autorit NK ČR

Portál s informacemi o souborech národních autorit (jmen osob, rodin, rodů, korporací, geografických míst, věcných témat, forem a žánrů)a s odkazem do databáze Národních autorit ČR. (ve formátu MARC 21, nebo UNIMARC).

CADR - Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Záznamy o knihovnách a informačních institucích v České republice, má návaznost na Souborný katalog ČR. Vznikl sloučením Adresáře knihoven a informačních institucí ČR (ADR) a Evidence knihoven MK ČR (EK).

STT - Databáze prvotisků, starých tisků a map 1450-1800

Databáze obsahuje záznamy sprvotisků, starých tisků a map z let 1450-1800, které jsou součástí fondu Národní knihovny ČR.

KPS - Knihopis - soupis českojazyčných tisků do r. 1800

ISN - Ohlášené knihy a hudebniny

NAK - Adresář nakladatelů v ČR

KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

KZK - Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory

KSL - Slovník knihovnické terminologie

Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů

SCK - Slovník českých knihovníků