Hlavní obsah stránky

Výtvarná soutěž pro děti

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Gen. Klapálka 1641, 272 01Kladno

Vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti od 6 do 15 let

MÁ OBLÍBENÁ KNIHA / MŮJ OBLÍBENÝ KNIŽNÍ HRDINA

Pravidla soutěže:

1. Soutěže se mohou zúčastnit děti od 6 do 15 let.

2. Technika: malba, kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie

3. Maximální formát prací – A3.

4. Přijímáme max. 2 práce od jednoho autora.

5. Na zadní straně každé práce uveďte: Název práce, jméno, příjmení, rok narození, kontakt (na rodiče), souhlas se zpracováním údajů. Neoznačené nebo nečitelně označené práce budou vyřazeny. Použijte tento štítek:

 

 

MÁ OBLÍBENÁ KNIHA / 
MŮJ OBLÍBENÝ KNIŽNÍ HRDINA  

Výtvarná soutěž pro děti
2018

Název práce                                                                                                 
Jméno  
Příjmení  
Rok narození  
Kontakt - email

 

Souhlasím se zveřejněním práce na sociálních sítích a webu knihovny a využitím e-mailového kontaktu v souvislosti s případným oceněním

Jméno a příjmení: 
/tiskacím písmem/
Podpis:

 

 

6. Hodnoceny budou pouze originály prací.

7. Práce, které nesplní téma budou vyřazeny.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro nekomerční výstavy a pro jejich reprodukce v tisku a na sociálních sítích. Soutěžní práce se nevracejí.


Práce budou hodnoceny ve 3 věkových kategoriích:

1. kategorie: 6 – 9 let

2. kategorie: 10 – 12 let

3. kategorie: 13 – 15 let

Soutěžní práce vyhodnotí porota složená z pracovníků SVK v Kladně a výtvarníků. Oceněná bude nejlepší práce v každé kategorii.


Uzávěrka přijímání prací 1. 10. 2018

Slavnostní vyhlášení nejlepších prací proběhne 28. 10. 2018 v rámci Dne Středočeského kraje.
 

Práce zašlete na níže uvedenou adresu, nebo přineste osobně do šatny v přízemí budovy knihovny v době otevíracích hodin.

Adresa:

Výtvarná soutěž: Má oblíbená kniha
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Odbor vnějších vztahů a rozvoje knihovny
Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Bližší informace: Mgr. Ivona Kasalická Tel.: 725 429 967, e-mail: kasalicka@svkkl.cz