Hlavní obsah stránky

Meziknihovní výpůjční služba

Uživatel může požádat o zapůjčení dokumentu, který nemá SVK ve svém knihovním fondu, prostřednictvím meziknihovní služby (podle knihovního zákona). Meziknihovní služba se může uskutečnit formou výpůjčky dokumentu nebo zasláním tiskové rozmnoženiny dokumentu nebo jeho části. Jestliže žádaný dokument nemá žádná knihovna v ČR, je možné na žádost uživatele půjčit dokument nebo jeho tiskovou rozmnoženinu prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby. Knihovna, která žádala o výpůjčku dokumentu, a uživatel, kterému byl dokument půjčen, jsou povinni zachovávat všechny podmínky stanovené knihovnou, která dokument půjčila.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc, pokud půjčující knihovna neurčila jinak. Do výpůjční lhůty se nezapočítává doba poštovní přepravy. O případné prodloužení výpůjční lhůty je třeba požádat SVK alespoň týden před jejím uplynutím.

Uživatel žádající dokument prostřednictvím meziknihovní služby hradí náklady na dopravu (poštovné a balné), případně tiskovou rozmnoženinu dokumentu (viz Ceník).

Kontakt

Silvia Matějková
mvs@svkkl.cz
tel.: 312 813 158
mob.: 721 285 377