Hlavní obsah stránky

Podmínky soutěže Středočeského Krameria

Nominovaní knihovníci by ve své knihovně měli mít dlouhodobě výborné výsledky v oblasti knihovnické i komunitní nebo za poměrně krátkou dobu dokázat z nefungující a nefunkční knihovny vytvořit místo, kde se občané rádi setkávají a počet návštěvníků a čtenářů se rychle a pronikavě zvyšuje.

Musí také splňovat další kritéria, jako např.:

 • dobrý přístup pro seniory, handicapované
 • dostatečný počet otevíracích hodin týdně pro veřejnost, zájem a podpora obce o činnost knihovny (finanční prostředky na nákup knih, vybavení knihovny, zájem a ochota podávat projekty apod.)
 • základní znalost a odbornost knihovníka (např. absolvování alespoň kurzu Knihovnického minima)
 • míra spolupráce s pověřenou knihovnou (mj. účast na poradách pořádaných pověřenou knihovnou)
 • zájem knihovníka i obce o jeho další sebevzdělávání (např. předplatné časopisu Čtenář)
 • akce pro školy a veřejnost a spolupráce s nimi (např. Noc s Andersenem – večerní program a nocování dětí v knihovně ve výroční den H. Ch. Andersena, což je celoevropský projekt; různé přednášky aj.)
 • motivace čtenářů k návštěvě knihovny
 • vlastní www stránky (a jejich úroveň a aktuálnost)
 • počet vypůjčených knihovních dokumentů
 • velikost knihovního fondu a jeho rozšíření za kalendářní rok
 • vzhled knihovny
 • počet registrovaných uživatelů (% z obyvatel obce/města)
 • počet návštěv (včetně návštěv elektronických)
 • PC s přístupem k internetu
 • počty návštěvníků internetu
 • počet akcí a jejich návštěvníci (lekce, přednášky, soutěže, výstavy atp.)
 • práce s handicapovanými uživateli apod.