Hlavní obsah stránky

Trasa pro návštěvníky Krajského knihovnického centra

Pěšky

Jako pěší projdete od autobusového nádraží kolem obchodu Lidl ke světelné křižovatce u Úřadu práce. Přejdete ulici a po levé straně uvidíte EUC kliniku.

Ulicí Příčnou 
Půjdete kolem ní z levé strany ulicí Josefa Hoffmanna.
 Ulicí Slánskou
Na konci ulice se dáte doprava z kopce ulicí Slánskou.

K myčce aut

Dále odbočíte doleva, dojdete k malé myčce aut – viz obrázek.

Podél zábradlí

A budete pokračovat opět doleva po chodníku dolů podél zábradlí.

Budova KKC
Pak už přes silnici uvidíte budovu Krajského knihovnického centra.

Autem

Vydáte-li se k nám autem, prosím, prostudujte si předem mapku. K budově odkazují velmi nenápadné směrovky s nápisem „Správa a údržba silnic“ (která sídlí v části budovy).

Autem - mapa