Hlavní obsah stránky

Vracení dokumentů, poplatek z prodlení

Návrat knih Bibliobox, není od Žitníkové

Vracení dokumentů, bibliobox

  • Všechny vypůjčené dokumenty lze vrátit osobně do knihovny.
  • Uživatel může knihy vrátit prostřednictvím biblioboxu umístěného u vchodu do knihovny. Bibliobox slouží výhradně k vracení knih z fondu SVK, a to pouze v době uzavření knihovny. Knihy půjčené prostřednictvím meziknihovní služby a ostatní dokumenty jiné než knihy (CD, DVD, seriály, hudebniny, normy apod.) je možno vracet pouze v knihovně.

Informace o možnostech vracení dokumentů: Knihovní řád, Hlava V Výpůjční služby, čl. 8 Způsoby půjčování a vracení dokumentů.

Poplatek z prodlení, ztráta a poškození dokumentu

Poplatek z prodlení, upomínky

  • Poplatek z prodlení se počítá za každý půjčený dokument nebo čtečku e-knih, a za každý provozní den až do doby vrácení výpůjčky, nejdéle však 60 provozních dnů. Výši poplatku stanovuje Ceník.
  • Uživateli, který sdělí svou e-mailovou adresu, je bezplatně zaslána e-mailem zpráva upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty. Z technických důvodů není však možné garantovat její doručení.
  • Knihovna není povinna upomínat své uživatele o vrácení půjčených dokumentů, může však uživatele upozornit na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky (poštou, e-mailem nebo SMS ). Z technických důvodů není však možné garantovat její doručení.

Informace o upomínkách a zpozdném: Knihovní řád, Hlava V Výpůjční služby, čl. 12 Překročení výpůjční lhůty.

30 dní po uplynutí výpůjční lhůty SVK uživatele o splnění dluhu upomene doporučenou upomínkou, následně jej upomene prostřednictvím advokátní kanceláře předžalobní upomínkou určenou do vlastních rukou (viz Ceník), a nebude-li ani poté dluh splněn, SVK se bude domáhat svých práv soudní cestou.