Hlavní obsah stránky

Vzdálený přístup do databáze českých médií Anopress s vyhledáváním v archivu od roku 1996

Ve spolupráci s NEWTON Media, a.s. jsme pro registrované čtenáře naší knihovny otevřeli do 30. 6. 2020 dočasný vzdálený přístup do databáze českých médií Anopress, která je za normálních podmínek přístupná pouze v naší knihovně pro registrované čtenáře při osobní návštěvě.

Databáze obsahuje více než 60 milionů českých zpráv z let 1996 - 2018, od roku 2019 denní nárůst obsahu databáze činí 300 tisíc nových záznamů. Plné texty novinových a časopiseckých článků – celostátní deníky a časopisy, regionální časopisy a deníky, doslovné přepisy pořadů celostátního a regionálního rozhlasového zpravodajství a celostátního televizního zpravodajství a publicistiky. Zprávy z internetových serverů. Články z denního tisku jsou přístupné již od 7.00 hodin v den vydání.

Články a zpravodajství i další v databázi uveřejněné dokumenty nelze z licenčních důvodů ukládat, kopírovat, stahovat ani přeposílat dalším osobám, je možné pouze jednotlivě tisknout články pro osobní potřebu. 

  • Porušení licenčních podmínek může vést k zablokování přístupu jak pro případného viníka, tak i pro ostatní registrované čtenáře knihovny. 

Děkujeme za respektování uvedených podmínek a nesdílení přístupových údajů s dalšími osobami.

Licence umožňuje přístup pouze jedné osobě – pokud je někdo přihlášen a pracuje s databází, prosím, neodhlašujte ho a vyčkejte do doby, kdy ukončí práci s databází a sám se odhlásí.