Hlavní obsah stránky

Vzdělávání a nabídka kurzů

Knihovníci Středočeského kraje mohou absolvovat řadu přednášek, odborných seminářů, kurzů s různým zaměřením i tematikou. Tyto vzdělávací akce jsou organizovány v rámci regionálních funkcí financovaných Středočeským krajem.  Mimo výše uvedené aktivity jsou pro knihovníky pořádány pravidelné porady, setkání, exkurze apod.

Kurzy počítačové gramotnosti se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, v rámci podprogramu VISK2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Řada těchto kurzů je realizována v Krajském knihovnickém centru SVK v Kladně a také v pověřených knihovnách (v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami). Tím je umožněn snazší přístup všem knihovníkům v jednotlivých regionech.

Vzdělávání knihovníků v době pandemie koronaviru:

U většiny vzdělávací aktivit je preferována prezenční výuka. Pokud ji epidemiologická situace neumožňuje, akce jsou pořádány online formou. Sledujte prosím naši webovou stránku a Nabídku aktuálních kurzů.  

Doporučujeme https://jedutun.net/zoom/ - návody a tipy pro začínající uživatele ZOOM. Najdete zde animované obrázky a postupy, např. jak se připojit k videokonferenci pomocí zoom.us. Vše stručně a srozumitelně.

Nabídka aktuálních kurzů

Učebna v budově Krajského knihovnického centra SVK v Kladně, Železárenská 1566, Kladno. Dodržujeme pravidlo 3R

  • používáme respirátory (ústenky),
  • mezi studijními místy jsou bezpečné rozestupy 2 metry,
  • pro všechny návštěvníky je k dispozici dezinfekce.
      

Poptávka knihovnického vzdělávání

Studijní materiály z přednášek a porad

Možnosti rekvalifikace v knihovnickém oboru

E-learningové kurzy a samostudium