Hlavní obsah stránky

Živá knihovna

V Živé knihovně se místo knih půjčují živí lidé, kteří vyprávějí své příběhy. Jedná se o příslušníky menšin (náboženských, národnostních, sexuálních), lidi nějakým způsobem vyloučené ze společnosti, handicapované zdravotně nebo sociálně. Cílem je odbourávání předsudků, které si v sobě více či méně všichni nosíme, setkávání, naslouchání a větší porozumění těm, kteří žijí mezi námi a kterým přesto nerozumíme, neznáme je, nevidíme nebo nechceme vidět.  

KNIHA je člověk se silným, působivým životním příběhem, zajímavým osudem, který je ochoten a schopen své životní zkušenosti zprostředkovat prostřednictvím vyprávění nebo rozhovoru.

KNIHOVNÍK zprostředkovává cestu „knihy“ ke „čtenáři“. Neúčastní se přímo rozhovoru, monitoruje však problémy a zasahuje v případě konfliktu. Pečuje o své knihy – hlídá čas, myslí na pauzy, občerstvení.

ČTENÁŘ si vybírá „knihu“ v katalogu, může si ji rezervovat, může ji přečíst od začátku do konce vyslechnutím příběhu nebo v ní listovat a pronikat do ní hlouběji pomocí dotazů. Zavazuje se dodržovat „knihovní řád“.

KNIHOVNÍ ŘÁD - čtenáři přistupují ke knihám s respektem a úctou, „kniha“ má právo na některé dotazy neodpovídat, je možné si ji dopředu rezervovat. „Četba knihy“ trvá zpravidla 30 minut.

KATALOG v seznamu knih má každá „živá kniha“ svou anotaci – stručný životní příběh, podle kterého se mohou čtenáři orientovat a vybírat si vhodnou knihu pro sebe.

Živé knihy v knihovnách

Každá „knihovna“ by měla mít ve své nabídce minimálně pět „knih“ – pět odlišných životních příběhů. Knihy do knihovny můžete najít ve svém okolí, můžete spolupracovat s neziskovými organizacemi nebo se obrátit na organizace, které mají s „půjčováním knih“ dlouholeté zkušenosti (Multikulturní centrum Praha, Amnesty International https://www.amnesty.cz/ziva-knihovna).

Je třeba zajistit alespoň základní finanční zabezpečení akce (finanční odměna, cestovné, občerstvení, propagace). Tyto finance je možné získat i z grantů. Také propagace je velice důležitá.